۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

بازدیداز شرکت قدرت نیروی توس

بازدید از شرکت قدرت نیرو توس با مدیریت مهندس شکر طلب