۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای علی اکبر عمارتیان

مترجم بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد

فارغ التحصیل دانشکده ادبیات مشهد در سال 1352 و بیش از 50 سال تدریس زبان انگلیسی به زبان آموزان و مدرسین زبان آموزشگاههای کشور