۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

لوازم جانبی کلید هوایی و کاربرد آن ها

کلید هوایی نوعی کلید اتوماتیک نوع حرارتی- مغناطیسی است و بدنه آن ها استقامت حرارتی و مکانیکی مداوم برای تحمل جریان نامی را دارا است.