۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

انواع سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن کارهایی نظیرعبور سیم‌های الکتریکی، ایجاد انشعاب و لوله گذاری برای هدایت جریان برق انجام می‌گیرد.