۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آنالوگ و دیجیتال

به بیان ساده، می‌توان گفت که آنالوگ یعنی موجی فیزیکی با تغییرات پیوسته و دیجیتال یعنی تشکیل شده از اعداد. فرض کنید می‌خواهیم صدای گربه‌هایی را که کنسرت دارند، ضبط کنیم! صداهای ایجاد شده آنالوگ هستند.