۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

خانم مهتاب معینی

مدیریت و برنامه ریزی کلیه امور آموزشی و پذیرش آموزشگاه ادیسون

خانم افروز اکملی

مدیریت و نظارت بر امور آموزشی، مالی، اداری و امور تبلیغاتی و شبکه های اجتماعی آموزشگاه ادیسون