آقای مهندس حامد حسن نیا

در فروردین سال 1396 لز طریق سازمان فنی و حرفه ای با آموزشگاه آشنا شدند و

در رشته برق صنعتی در آموزشگاه ثبـت نام کردند . فعالیت ایشان در زمیــنه ی

برنامـه ریزی و کنتـرل پـروژه ها در شرکت صــانع شرق می باشد و در کنار آن در

زمینه فروش و اجرای پروژه های مرتبط با برق و پست های سیار فعـال بوده و

طی برنامه ریزی خودشان در ایجاد سایت الکتریک صنعت فعالیت بسیار خوبی

را آغاز کردند .

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: حامد حسن نیا

سال تولد : 1361

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1396

شغل: مدیر برنامه ریزی