آقای امین بسکابادی

در دی ماه سال 1397 از طریق سازمان فنی و حرفه ای با آموزشگاه آشنا شدند و

رشته های برق صنعتی و ساختمان ثبت نام کردند . دارای فوق لیسانس MBA می

باشند و بعد از گذراندن دوره های مذکور به کانادا مهاجرت کردند و هم اکنون در

حال برنامه ریزی و ایجاد کسب و کار در کانادا می باشند .

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: امین بسکابادی

سال تولد: 1359

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1397

شغل: مدیر برنامه ریزی و فروش