آقای مهندس مهرداد بیناباجی

در دی ماه سال 1395 با آموزشگاه ادیسون آشنا شدند و دوره برق صنعتی و PLC

را در این آموزشگاه گذراندند و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد هستند و در

کنار آن در پروژه های برق صنعتی، ساختمان و اتوماسیون در شبکه های مخابراتی

در امور فروش و مشاوره و اجرا فعالیت چشمگیری دارند .

 

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مهرداد بیناباجی

سال تولد: 1369

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1395

شغل: مسئول فروش و اجرای پروژه های برق