مهندس فرزانه سلیمانی رودی

در بهمن ۱۳۹۷ از طریق سایت با آموزشگاه ادیسون آشنا شدند و در رشته برق صنعتی

ثبت نام کردند . دارای کارشناسی ارشد برق _ مخابرات از دانشگاه سجاد هستند . یکی

از کارآموزان بسیار خوب و مستعد که با پیگیری و تلاش مهارت های لازم را کسب نموده

و هم اکنون در دانشگاه خواف مشغول تدریس هستند .

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: فرزانه سلیمانی رودی

سال تولد: ۱۳۶۸

سال ثبت نام در آموزشگاه: ۱۳۹۷

شغل: استاد دانشگاه