آقای دکتر شکوهیان

زندگیامه

دارای دکتری الکترونیک از دانشگاه انگلستان ، در خرداد 1397 از طریق سایت با آموزشگاه

آشنا شدند و ثبت نام کردند و کلاس های برق صنعتی را به صورت خصوصی گذراندند .

مدیر عامل شرکت فولاد بازرگانی استیل صنعت شکوه توس هستند و برای پایداری این

صنعت به ایران بازگشتند .

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محسن شکوهیان

سال تولد: 1366

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1397

شغل: مدیر عامل بازرگانی فولاد-استیل صنعت شکوه توس