اتوماسیون با PLC-LOGO

 

معرفی دوره :

اتوماسیون با PLC-LOGO بعد از دوره برق صنعتی جامع بهترین گزینه جهت ورود به مباحث اتوماسیون صنعتی می باشد. کار با این PLC بسیار ساده است و با توجه به پشتیبانی زیمنس از آن ، می تواند گزینه بسیار خوبی برای اجرای بسیاری از پروژه ها می باشد.

گواهینامه های مرتبط:

1-گواهی شرکت در دوره از مجتمع آموزشی ادیسون

2-گواهینامه بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

3-گواهینامه بین المللی لاتین(اختیاری)

اتوماسیون با PLC-DELTA

 

معرفی دوره:

در این دوره ضمن آشنایی با بسیاری از قطعات مرتبط با اتوماسیون و PLC ، نحوه برنامه نویسی با نرم افزار و همچنین ارتباط با سخت افزار و راه اندازی الکتروموتورها آموزش داده می شود. و در پایان دوره کار آموز به راحتی می تواند بسیاری از پروژه های اتوماسیون را انجام دهد.

گواهینامه های مرتبط:

1-گواهی شرکت در دوره از مجتمع آموزشی ادیسون

2-گواهینامه بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

3-گواهینامه بین المللی لاتین(اختیاری)

اتوماسیون با PLC-LS

 

معرفی دوره:

در این دوره ضمن آشنایی با بسیاری از قطعات مرتبط با اتوماسیون و PLC ، نحوه برنامه نویسی با نرم افزار و همچنین ارتباط با سخت افزار و راه اندازی الکتروموتورها آموزش داده می شود. و در پایان دوره کار آموز به راحتی می تواند بسیاری از پروژه های اتوماسیون را انجام دهد.

گواهینامه های مرتبط:

1-گواهی شرکت در دوره از مجتمع آموزشی ادیسون

2-گواهینامه بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

3-گواهینامه بین المللی لاتین(اختیاری)