آقای مهندس کریمی

زندگینامه

این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات  می باشد که به سادگی قابل ویرایش است.ناین نوشته نه یک متن ادبی است و نه یک شعر و نه در مورد مسئله ای خاص توضیحاتی را ارائه می دهد.در بقیه ی قسمت های دیگر نیز ممکن است از اینگونه نوشته ها نمایش داده شود.شما متناسب با سلیقه ی خود و نوع تفکراتی که دارید، می توانید به آرایش و ویرایش این مطالب بپردازید.موفق و پیروز باشید.این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات می باشد که به سادگی قابل ویرایش است

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مصطفی کریمی

سال تولد: 1366

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1385

شغل: مهندس IT